Rehabilitacja funkcjonalna

mgr Łukasz Tomaszewski

fizjoterapeuta

Godziny przyjęć:

wtorek 14.00-19.00

Kursy i szkolenia:
– Koncepcja Bobath
„Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi”
-PNF
„Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (M. Knott Concept)”
-Terapia Manualna
„Kaltenborn/Evjenth Concept”
” The Plaatsman Concept”
– Kinesiotaping
-Terapia mięśniowo-powięziowa punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
-Fizjoterapia w połogu mgr Michał Koszla
-Opieka geriatryczna
Zajmuje się pacjentami:
-neurologicznymi
-neurochirurgicznymi (stabilizacja wewnętrzna kręgosłupa)
-ortopedycznymi
-pacjenci bólowi
-urazy w sporcie
-wady postawy