FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA

mgr. Barbara Radke                                 Fizjoterapeutka

– leczenie zaburzeń mikcji

– poporodowa reedukacja mięśni krocza                                                                    

– fizjoterapia okołoporodowa

– trening biofeedback mięśni dna miednicy

– stymulacja mięśni dna miednicy

– leczenie wczesnej fazy obniżania narządów w obrębie miednicy

Godziny przyjęć:     Poniedziałek      11.30-19.00