Logopeda

MGR MONIKA LINKNER-MODRZEJEWSKA

Terapia wad wymowy, ćwiczenia artykulatorów, usprawnianie komunikacji werbalnej. Terapia dzieci i dorosłych  (afazja, dysartria). Terapia zaburzeń emisji głosu.

 

Godziny przyjęć:

Piątek 12.00-14.00