ul. Skarszewska 22, 83-400 Kościerzyna

Rejestracja telefoniczna 11:00 – 19:00 (pon-pt.)

Chirurg onkologiczny

Chirurgia ogólna

 • Laparoskopowa cholecystektomia
 • Laparoskopowa splenektomia 
 • Laparoskopowa fundoplikacja 
 • Wideoskopowa adrenalektomia
 • Videotorakoskopowa splanchnicektomia
 • Kardiomiotomia Hellera laparoskopowa
 • Laparoskopowe usunięcie jelita grubego
 • Videoskopia diagnostyczna 
 • Appendektomia laparoskopowa
 • Laparoskopowe uwalnianie zrostów pooperacyjnych

Chirurgia onkologiczna

 • Usuwanie zmian skórnych – chirurgiczne usunięcie podejrzanych onkologicznie zmian skórnych, plastyka powłok, zszycie rany 
 • Biopsja otwarta guzów powłok ciała i piersi z pełną diagnostyką – pobranie fragmentu podejrzanego onkologicznie guza piersi 
 • Biopsja gruboigłowa (klasyczna/mammotomiczna) guzów piersi – pobranie fragmentu guza piersi za pomocą klasycznej biopsji gruboigłowej lub nowoczesnej techniki biopsji mammotomicznej (VABB) 
 • Wycięcie guzów piersi (kwadrantektomia) oraz guzów powłok ciała – diagnostyczne usunięcie guza piersi, guza tkanek miękkich lub pobranie fragmentu guza powłok ciała 
 • Zabiegi przedziałowe mięsaków tkanek miękkich – usunięcie chirurgiczne mięsaków tkanek miękkich o potwierdzonym rozpoznaniu histopatologicznym 
 • Wycięcie guza piersi BCT (operacja oszczędzająca) + węzły chłonne pachy – leczenie oszczędzające raka piersi – usunięcie ogniska raka piersi z odpowiednim marginesem + całkowite usunięcie węzłów chłonnych pachowych 
 • Amputacja prosta/ radykalna zmodyfikowana gruczołu piersiowego – usunięcie gruczołu piersiowego bez/wraz z węzłami chłonnymi pachowymi 
 • Diagnostyczne pobranie węzła chłonnego – chirurgiczne usunięcie patologicznie zmienionego/podejrzanego onkologicznie węzła chłonnego celem diagnostyki 
 • Identyfikacja (metoda barwnikowa) i pobranie węzła wartowniczego (SLN) – oznaczenie metodą barwnikową, a następnie chirurgiczne pobranie węzła chłonnego wartowniczego z dołu pachowego lub pachwinowego 
 • Limfadenektomia pachowa – doszczętne usunięcie węzłów chłonnych dołu pachowego 
 • Limfadenektomia biodrowo-pachwinowa – doszczętne usunięcie węzłów chłonnych biodrowo-pachwinowych 
 • Diagnostyka laparoskopowa – laparoskopowa ocena narządów jamy brzusznej 
 • Laparotomia zwiadowcza – otwarcie jamy brzusznej, ocena zaawansowania klinicznego nowotworu oraz dalsze postępowanie wg zaleceń chirurgii onkologicznej 
 • Thyroidektomia – całkowite usunięcie tarczycy 
 • Strumektomia – częściowe wycięcie tarczycy 
 • Gastrektomia totalna/subtotalna – Całkowite lub częściowe usunięcie żołądka zajętego procesem nowotworowym oraz odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 • Wyłonienie gastro/jejunostomii odżywczej – otwarcie jamy brzusznej, ocena stopnia zaawansowania nowotworu, a następnie umieszczenie w żołądku/jelicie przetoki (drenu) umożliwiającego podawanie pokarmów płynnych bezpośrednio do żołądka/jelita 
 • Zespolenie omijające – wytworzenie zespolenia omijającego nieoperacyjne ognisko nowotworu celem podtrzymania drożności przewodu pokarmowego 
 • Leczenie chirurgiczne guzów trzustki – operacyjne usunięcie guzów trzustki 
 • Hemikolektomia lewostronna – Wycięcie lewej części okrężnicy (jelita grubego) 
 • Hemikolektomia prawostronna – Wycięcie prawej części okrężnicy (jelita grubego) 
 • Resekcje odcinkowe jelita cienkiego – usunięcie fragmentów jelita cienkiego nacieczonych przez nowotwór/ ognisko podejrzane onkologicznie + odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 • Sigmoidektomia – usunięcie esicy wraz z rakiem/zmianą podejrzaną onkologicznie + odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 • Resekcja odbytnicy (przednia/brzuszno-kroczowa) – chirurgiczne usunięcie odbytnicy wraz guzem + odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 • Wyłonienie kolostomii (jedno i dwulufowej) – wyłonienie jelita grubego na powłoki 
 • Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego 
 • Wycięcie macicy całkowite bez przydatków 
 • Wycięcie macicy całkowite z przydatkami 
 • Amputacja palca/kończyny z powodu nowotworu 
 • Założenie portu do chemioterapii

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Prof.dr hab. n. med.

Wojciech Makarewicz

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Godziny przyjęć

 • Środa
  15:15 - 18:30